Kredyt to obecnie najbardziej powszechna forma finansowania inwestycji jaką jest budowa domu. Pokrycie wszystkich kosztów z posiadanych oszczędności lub bieżących dochodów jest praktycznie niemożliwe dla zdecydowanej większości inwestorów.

Jednocześnie budowa domu z kredytem nie jest wcale prosta. Oczywiście najpierw taki kredyt należy otrzymać od banku. Instytucje tego typu stawiają inwestorom szereg wymagań, między innymi posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Jednocześnie zgodnie z obowiązującym prawem aby otrzymać kredyt hipoteczny należy również dysponować tak zwanym wkładem własnym. W przypadku budowy często wkład stanowi działka budowlana, ewentualnie wszystkie prace, które zostały już wykonane na działce, na przykład przyłącza.

Trzeba się także liczyć z tym, że bank będzie stawiał różne warunki w czasie realizacji inwestycji. Pieniądze na ten cel zazwyczaj będą wypłacane w kolejnych transzach. W przypadku niektórych banków konieczne będzie udokumentowanie postępów budowy.