Wybór ekipy budowlanej ma duże znaczenie, dlatego przed podpisaniem umowy z konkretnym wykonawcą należy dobrze sprawdzić taką firmę. Niekompetentny wykonawca opóźni zakończenie inwestycji.

Ekipa zatrudniona do prac budowlanych powinna być wszechstronna, a także powinna posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie najnowszych technologii i materiałów dostępnych na rynku. Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi certyfikatami, które poświadczą kwalifikacje w zakresie stosowanych rozwiązań. Aby upewnić się co do rzetelności takiej firmy warto także zapoznać się z dotychczasowymi efektami ich pracy. Jeśli jest to możliwe, można także porozmawiać z inwestorem, który współpracował wcześniej z daną firmą. Istotnym czynnikiem jest także cena, należy jednak unikać wyjątkowo korzystnych ofert. Wykonawcy oferujący niskie ceny zazwyczaj oszczędzają na jakości.

Po wybraniu ekipy należy zawsze podpisać umowę. Taki dokument musi koniecznie wyraźnie określać zakres prac do wykonania, terminy zakończenia poszczególnych prac oraz ich cenę.