Nieruchomości – rodzaje

1
821
Rate this post

Części powierzchni ziemskich, stanowiących odrębny przedmiot własności, zwane również gruntami, jak również budynki lub części takich budynków, stanowiące odrębną własność, to nieruchomości.

W polskim systemie prawnym, kodeks cywilny rozróżnia trzy rodzaje takich własności:
– gruntowe- jest to podstawowy rodzaj, stanowi odrębny przedmiot własności danej powierzchni ziemskiej. Wszystkie składowe części trwale związane takie jak budynki, rośliny, stanowią część tej własności.
– budynkowe- w polskim prawie, ustawodawca wymaga zakładania ksiąg wieczystych, inaczej niż w krajach starej Unii.
– lokalowe- reguluje je ustawa o własności lokali. Jest to lokal o przeznaczeniu mieszkalnym, lub użytkowym(wymaga to przekształcenia na mocy prawa). Konieczny jest wpis do księgi wieczystej. Z taką własnością, wiąże się również udział we własności wspólnej, stanowiącej grunt i części budynku, które służą wszystkim właścicielom. Jest to współwłasność przymusowa, nie można z niej zrezygnować. Należą do niej np. garaże, suszarnie.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.