Choć wszyscy wiemy, że oszczędność jest cnotą, nie każdy z nas potrafi oszczędzać. Warto jednak zmobilizować się do oszczędzania, bo na zaoszczędzonych pieniądzach można jeszcze dodatkowo zarobić i powiększyć, a nawet pomnożyć własne finanse. W jaki sposób? rzut monetą

Oczywiście inwestując zaoszczędzony kapitał i przeznaczając nadwyżkę finansową na dochodowe inwestycje. I choć prawdą jest, że najbardziej dochodowe rodzaje inwestycji wiążą się z równie wielkim, jak potencjalny zysk lub strata ryzykiem, istnieją również inwestycje całkowicie bezpieczne lub tylko odrobinę ryzykowne, a więc dostępne dla szerszych grup potencjalnych inwestorów. Jak zarabiać na oszczędzaniu w bezpieczny sposób?

Jedną z możliwości pozbawionego ryzyka powiększenia własnych finansów poprzez zainwestowanie nadwyżki finansowej są lokaty bankowe, w szczególności terminowe lokaty ze stałym oprocentowaniem, stanowiące niewątpliwie inwestycje najbezpieczniejsze i dostępne dla każdego. Przynoszą one co prawda niewielki, zaledwie kilkuprocentowy dochód, ale za to nie wiążą się z żadnym ryzykiem – wybierając lokatę bankową możemy więc powiększyć swoje finanse bez ryzyka utraty choćby grosza z zainwestowanego w lokatę kapitału. Osoby, które chcą uzyskać większy zysk przy minimalnym ryzyku, mogą z kolei wybrać inne rodzaje lokat, na przykład lokatę inwestycyjną.

Ten rodzaj lokaty polega na podziale kapitału na dwie części – zdeponowaną w banku na tradycyjnej lokacie oraz przeznaczoną na inwestycje. Ta pierwsza część jest bezpieczna i przynosi mały, ale pewny zysk, natomiast inwestycyjna część lokaty może przynieść znacznie większy dochód, ale kosztem niewielkiego ryzyka utraty części zainwestowanych środków. Ryzyko nie jest jednak wielkie – właściciel lokaty nie ryzykuje bowiem, że straci wszystkie swoje finanse, a jedynie niewielką część własnego kapitału.

Osobom, które chcą zarobić na oszczędzaniu i jednocześnie zmobilizować się do regularnego odkładania pieniędzy, warto polecić lokatę progresywną, do której można dopłacać w trakcie trwania umowy kolejne pieniądze i tym samym powiększać kapitał, a w rezultacie, na koniec umowy, powiększyć swoje finanse w jeszcze większym stopniu – a to wszystko dzięki oszczędzaniu!